Ogrodzenia ekologiczne w infrastrukturze drogowej

“Kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych Tucznawa w Dąbrowie Górniczej”

Rozpoczęliśmy prace przy budowie ogrodzeń ekologicznych dla bezpieczeństwa płazów na inwestycji Dąbrowa Górnicza – Tucznawa

płazy